Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe Toruń

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Zabiegi medycyny estetycznej
Wrzesień 12, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – redukcja zmarszczek i ujędrnianie skóry
Wrzesień 24, 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma nieprzerwanie wiele zadań, jakie wymagają odpowiedzialności oraz sumienności. Właściwe reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi jest priorytetem jego pracy. Każda ze spraw, gdzie ktoś jest oskarżony lub podejrzany o przekroczenie praw przedstawionych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je posortować na mniejsze kategorie, które określają typy przestępstw: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Należy jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według tych samych reguł i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to przestępstwa, z którymi adwokaci zajmują się najczęściej. W tej kategorii mieszczą się przestępstwa, jakie mają szczególny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Z reguły są to przestępstwa z zakresu ruchu drogowego, na przykład jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo wypadki, w których adwokaci zapewniają pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się również sprawami dotyczącymi przestępstw narkotykowych, a także wyłudzeń oszustw, kradzieży albo fałszerstw – również w przypadku dokumentów, pieniędzy, danych i tożsamości. Szczególne sprawy w prawie karnym, wyrządzają znaczną krzywdę wobec poszkodowanych, czyli negatywnie oddziałują na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne oraz na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa seksualne, a także morderstwa lub usiłowania zabójstwa. Najprostsze powszechne sprawy karne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne zaliczają się do trudniejszych spraw, ponieważ dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć negatywny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci zajmujący się sprawami z zakresu gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, pilnują też tego, aby postępowanie jak najmniej rzutowały na renomę, pozycję oraz interesy firm. Karne sprawy gospodarcze tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszelkich działań mających na celu szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla firm mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Często realizowane przez kancelarię prawną postępowania tyczą się także malwersacji finansowych – w tym również przez internet oraz biernego lub czynnego łapownictwa, szczególnie gdy ma zachęcać do pracy na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest też możliwa w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły skarbowe sprawy karne są wynikiem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń najczęściej nie wynika z niewiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami firm, ale jest również zasadne , gdy sprawy są kierowane przeciwko uczciwym jednostkom z zamiarem wyrządzenia szkody oraz ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie konieczny, gdy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Także gdy w trakcie działań kontroli skarbowej zostaną odkryte zarobki z tajnych źródeł. Bywa też tak, że poprzez sąd trzeba domagać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze tyczą się osób, które wcześniej zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą z tego powodu podjąć konkretne czynności. Są to więc sprawy związane z sposobem oraz kryteriami wykonywania wyroku oraz zapłatą grzywny albo wykonywaniem obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w staraniach o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy obejmujące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego albo przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Zazwyczaj skazani także starają się o wydanie kary łącznej w przypadku, kiedy dokonanych zostało więcej wykroczeń przed poznaniem wyroku albo zmianę formy odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Zdarzają się też przypadki, gdy osadzony żąda odszkodowania od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na złe warunki w celi. Adwokat może także osiągnąć rozłożenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniejszej szkodliwości społecznej zaliczają się do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to następstwa takich działań mogą być dla sprawców znaczące i zawierać takie środki karne jak na przykład: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, bywania w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu również wszelkiego rodzaju kolizje i zdarzenia drogowe, choć z reguły są to mniej istotne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mierzą się w tym zakresie z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, niszczeniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to też nieprzepisowe pozbywanie się odpadów, stały brak dowodu osobistego albo prowadzenie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Te sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają tak samo sumiennej pracy adwokata, jak w przypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/