Kim jest notariusz?

Depilacja Toruń - Depilacja laserowa Toruń - Depilacja brazylijska Toruń - Toruń depilacja laserowa - Beauty Medica depilacja
Depilacja laserowa – zabieg medycyny estetycznej
Marzec 23, 2017
Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz to zawód wymagający staranności i ogromnej znajomości prawa. Podstawowym zadaniem każdego notariusza jest chronienie czynności prawnych, jak i przeciwdziałanie tworzeniu konfliktów na tle różnych sytuacji życiowych. Notariusz stoi zatem na czele litery prawa, dbając o ochronę prawną swoich Klientów.

Notariusz oprócz tak standardowych zajęć jak spisywanie aktów notarialnych zajmuje się również innymi kwestiami, takimi jak na przykład deponowanie pieniędzy. Część z nas pewnie myśli, że kancelaria notarialna to biuro z bogato wyposażonymi regałami i drewnianym biurkiem za którym przesiaduje kompetentna Pani Notariusz. Dzisiaj taki obraz biura notarialnego jest już przeszłością, ponieważ co raz więcej notariuszy pracuje na komputerach, przechowując wszelkie akta i umowy w pamięci cyfrowej. Faktycznie, notariusze to bardzo innowacyjni funkcjonariusze, którzy ułatwią Tobie wiele codziennych czynności, jak na przykład sprzedaż domu.

W dalszej części tekstu zostaniesz poinformowany o tym jakie czynności pełni każdy notariusz i co należy do głównych czynności notarialnych.

Notariusz – prawnik z szczegółową specjalizacją

Kiedyś notariusz nazywany był regentem. Osobistość ta miała kompetencje do pełnienia władzy za króla w czasie, gdy był on nieobecny. Naturalnie teraz notariusze specjalizują się w czymś zupełnie innym, ale część ich zadań jest jednoznacznie powiązana z działalnością państwa. Choćby spisywanie aktów notarialnych potwierdzających własność konkretnej nieruchomości.

Co należy zrobić, by zostać zdolnym do pracy notariuszem. Jest to dość skomplikowany proces, choć każdego roku wiele osób uzyskuje promocję na to stanowisko. Każdy kto pragnie zostać notariuszem powinien na początku zakończyć studia prawnicze. Kolejnym warunkiem jest zakończenie aplikacji notarialnej, która trwa 3 lata i 6 miesięcy i zakończona jest pisemnym egzaminem z znajomości zawodu notariusza. Po zrealizowanej praktyce aplikacyjnej, właściwa osoba zostaje powołana notariuszem przez ustawowo określonego ministra, który narzuca miejsce siedziby kancelarii.

Notariusze nie są, jak duża liczba osób twierdzi, funkcjonariuszami publicznymi. Mogą oni jednak korzystać z zespołu praw publicznych, między innymi z specjalnej ochrony podmiotowej. Poszczególny aspekt działania notariusza jest ustalony w ustawie prawo o notariacie. Dobrze jest zaznaczyć, że zarobki notariusza są ustalone przez państwo. Określane jest to jako taksa notarialna

Jakie funkcje pełni notariusz?

Jak już stwierdziliśmy praca notariusza jest precyzyjnie uregulowana w ustawie prawo o notariacie. Co to oznacza? Notariusz nie może realizować innych czynności, niż te wyszczególnione w powyższej ustawie. Katalog zadań notariusza jest zamknięty, więc łatwo jest zweryfikować czym dokładnie zajmują się osoby pełniące taki zawód.

Oto kompletna lista czynności notarialnych:

  • konstruowanie aktów notarialnych – akt notarialny to dokument formalny, który może być sporządzony tylko przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem szczególnym, bowiem zaświadcza oświadczenie woli i jest dowodem na zrealizowanie pewnych czynności prawnych. Pewne ustawy narzucają formę aktu notarialnego dla ważności konkretnych czynności prawnych, takich jak np umowa przenosząca własność nieruchomości.
  • Redagowanie poświadczeń – poświadczenie to jeszcze jedna czynność notarialna realizowana przez notariusza. Najczęściej poświadcza się własnoręczność podpisu na kolejnych wersjach konkretnego aktu.
  • Przekazywanie oświadczeń – działalność ta polega na doręczeniu drugiej stronie oświadczenia, które może rodzić dla niej konsekwencje prawne. To zadanie sprawdza się podczas trwania różnych sporów.
  • Redagowanie protokołów – notariusz po przez odnotowanie protokołu uwierzytelnia dokonanie pewnej czynności prawnej. Najczęściej notariusz jest wynajmowany do spisania protokołu ogólnego zgromadzenia jednostki prawnej
  • Konstruowanie protestów weksli i czeków – protest dokumentu jest operacją, którą dokonuje notariusz zgodnie z przepisami prawa wekslowego. Powodem protestu może być nieprzyjęcie weksla lub odmowa pokrycia należności weksla.
  • Przyjmowanie dokumentów na przechowanie – notariusz przechowuje nie tylko dokumenty prawne, ale także pieniądze, papiery wartościowe i inne rzeczy określone w poszczególnych przepisach prawa.
  • Konstruowanie odpisów dokumentów – odpis jest generalnie odtworzeniem oryginału dokumentu. Urzędnik w ten sposób poświadcza, że replika materiału jest tożsama z jego oryginałem.
  • Opracowywanie aktów prawnych – notariusz na życzenie Klienta jest zobowiązany do zaprojektowania konkretnego aktu prawnego.

Jak z całą pewnością zauważyliście praca notariusza nie jest wcale taka łatwa. To od jego osoby zależne jest pozytywne zakończenie określonej czynności prawnej. Dzierży on na swoich barkach znaczną odpowiedzialność zawodową, gdyż celem jego działalności jest przed wszystkim zapobieganie konfliktom prawnym.

Obok wcześniej wyszczególnionych czynności notarialnych, każdy notariusz specjalizuje się w szeregu innych mniej ważnych działań opisanych w przepisach odrębnych, na przykład potwierdzaniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeżeli poszukujesz notariusza, który odpowiedzialnie podchodzi do swojej działalności i cieszy się uznaniem Klientów, obowiązkowo skonsultuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Tutaj zdobędziesz najbardziej kluczowe informacje kontaktowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń