Testament u notariusza

Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Angielski Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Ekrany LED
30 sierpnia, 2020
Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament

Przygotowanie testamentu służy przekazaniu swojego dobytku jako następstwo śmierci. Testament to dokument, wewnątrz którego uwzględnia się te osoby, jakie otrzymają spadek. Aby dokument był pełnomocny musi realizować kilka wymogów zawartych w prawie spadkowym. Przede wszystkim osoba pragnąca spisać testament, musi mieć zdolność czynności prawnych i spisać go bez pośredników przy absolutnej świadomości czynu. Testament obowiązuje jedynie w dniu otwarcia spadku, to jest po zgonie spadkodawcy. Wcześniej przekazanie dobytku na podstawie testamentu jest niewykonalne. Według prawa spadkodawca ma prawo zapisać testament w 3 formach, ale w przypadku każdej z nich muszą zostać zachowane opisane prawem warunki.

Formy testamentu

Testament własnoręczny – zgodnie z tą formą spadkodawca musi zapisać dokument w całości pisemnie i uzupełnić go pełną datą oraz podpisem. Równie ważne jest, aby z treści w pełni wynikało, jakim osobom oddany zostanie dobytek i w jakiej części, jeśli na przykład zostanie podzielony między kilkoma osobami. W tej formie niedopuszczalny jest wydruk z komputera.

Testament ustny urzędowy – spisuje się go zazwyczaj jako akt notarialny. Z doświadczenia notariuszy wynika, że warto jest zdecydować się na tę formę testamentu, nie tylko z uwagi na to, że notariusz zadba o poprawność dokumentu. Testamenty własnoręczne są zwykle podważane, kiedy dochodzi do sporów między spadkobiercami. Zapisanie testamentu u notariusza zapewnia, że testament będzie prawidłowy . Zapisuje się go w obecności 2 świadków, którzy tak samo jak spadkodawca oraz notariusz zostawiają podpisy poświadczające przygotowanie dokumentu. Innym dowodem jest również protokół zapisywany podczas spotkania.

Testament ustny szczególny – jest szczególny, stosuje się go tylko wówczas, gdy istnieje prawdopodobieństwo nagłej śmierci spadkodawcy. Dotyczy to sytuacji szczególnych np. ciężkiej choroby, epidemii, wojny. W tej formie testament może być przekazany w równoczesnej obecności trzech świadków i musi być zapisany, po czym podpisany przez przynajmniej 2 świadków.

Ważne jest też to, że każdy testament będzie nieprawomocny jeśli spadkodawca zapisze go zmuszony albo pod wpływem błędu, czyli jeśli nie będzie stworzony świadomie i z w własnej woli. Co więcej testament zawiera wolę jednej osoby, więc nie może być zapisany na przykład wspólnie przez małżonków.

Spisywanie testamentu u notariusza w formie aktu notarialnego przynosi korzyści

Notariusz powinien odmówić spisania testamentu jeżeli tylko ma wątpliwość, czy spadkodawca chce go sporządzić zmuszony albo nie jest w pełni świadomy swojej decyzji. Gdy nie ma co do tego żadnych wątpliwości, poza podstawową zaletą – pewnością, że przygotowany u notariusza dokument jest zgodny pod względem prawnym i ważny, znajdujemy również inne zyski wynikające ze sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego.

Dzięki pomocy notariusza spisanie dokumentu nie powinno być skomplikowane, a dodatkowo jego treści będą czytelne i nie wzbudzą wątpliwości co do woli spadkodawcy. Testament w formie aktu notarialnego będzie trudniejszy do podważenia w momencie sporów między spadkobiercami oraz innymi osobami, jakie nie będą uwzględnione w testamencie.

Dodatkowo, warto pamiętać, że wszelkie akty notarialne sporządzone u notariusza muszą być przechowywane w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące zabierają zaledwie odpis. Dzięki temu oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet gdy odpis ulegnie zniszczeniu albo zaginie, bez większych przeszkód można poprosić o następny u notariusza.

Przygotowanie testamentu u notariusza umożliwia także wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą znaleźć informacje, w której kancelarii notarialnej znajduje się testament, w jakim zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie znajdą treści testamentu, a informacja o tym, że dana osoba w ogóle spisała testament jest tajna do końca jej życia. Rejestr zaledwie pomaga znaleźć miejsce przechowywania testamentu, a sam zapis jest bezpłatny, dobrowolny i w każdym momencie można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można przekazać komuś konkretną rzecz?

Przepisanie konkretnej rzeczy majątku jest możliwe tylko w przypadku testamentu w formie aktu notarialnego i jedynie poprzez zapis windykacyjny. Wykorzystując ten zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a także gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Ważne jest, aby w momencie otwarcia spadku ten konkretny przedmiot był własnością spadkodawcy, inaczej ten zapis zostanie unieważniony.

W jaki sposób odwołać testament?

Pełnoprawnym testamentem uznaje się ten spisany jako ostatni, z uwagi na to najłatwiejszym sposobem na unieważnienie dokumentu, jest zapisanie nowego. W aktualnym testamencie sporządzonym u notariusza, zaznacza się odwołanie poprzedniego. Jeżeli zabraknie takiego wskazania nowy testament unieważnia poprzedni o tyle, o ile nie da się ich pogodzić. Innym sposobem jest zniszczenie testamentu albo pozbawienie go cech, które wskazują jego ważność. Testament może być odwołany tylko częściowo albo w całości.

www.notariusze-torun.eu